ارتباط با ما

 

مشهد – بلوار سازمان آب – بلوار قاضی طباطبائی – نبش خیابان چهارم – پلاک 91

تلفن : 37238270-051       فکس: 37238271-051

شرکت اقلیم صبای شرق